skip to Main Content
+36 20 991 7272 revierik@gmail.com

A diszfunkcionális családok jellemzői 2.

• A családtagok közötti pszichológiai határok vagy merevek (fal van közöttük), vagy rendezetlenek (egymásba olvadnak).

•A családi szerepek felcserélődhetnek (pl.: deviáns gyerek irányít és uralkodik, vagy pl.: az érzelmileg zsaroló anya manipulálja a tagokat).

•A régi sérelmeket, rossz érzéseket, még hosszú idő után is felemlegetik, nem tudják megemészteni, feldolgozni, megbocsátani.

•Kifelé: boldog család látszatát tartják fenn, „mintha család”.

•Befelé: szégyen, titok, rejtegetnivaló, káosz, a titkolózás egymás között is zajlik, nem segítik egymást.

•Mivel a látszat fenntartására megy el az energia, valódi szükségleteik kielégítetlenek maradnak.

•Destruktív vádaskodás, minősítés, címkézés, „szégyelld magad”, „bezzeg, …a„.

•A (rossz) érzések uralják a családot nem az értékrend.

•Alá-fölé rendeltség viszonyok vannak a tagok között – mely kedvez a függőségek kialakulásának.

•Szerepjátszmák ( pl: áldozat –üldöző –megmentő).

A diszfunkcionálisan működő család önmagában kevés ahhoz, hogy valaki szerhasználóvá váljon, még több más tényező együttes jelenléte is szükséges! A logika fordítottsága viszont igaz: minden súlyos, hosszantartó függőségi probléma mögött diszfunkcionális család áll.

Marton Andrea előadása alapján

Művész: Marcela Bolívar

Back To Top